Zonnepanelen, teruglevering van elektriciteit

dec 28, 2015   //   by Beheer   //   Informatie en Nieuws  //  No Comments
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin

Uiteraard gebruikt u de door uzelf opgewekte elektriciteit zelf. Het is echter denkbaar dat u met uw zonnepanelen installatie meer opwekt dan u zelf nodig heeft; u kunt de teveel opgewekte elektrische energie dan terug leveren aan uw energiebedrijf. De vergoeding voor deze terug geleverde energie is in Nederland niet eenduidig geregeld en helaas erg laag. Ook kan deze vergoeding per energieleverancier verschillen. De vergoeding is deels gekoppeld aan de APX-waarde, dat is de inkoopprijs die energiebedrijven op de Amsterdam Power Exchange (de energiebeurs) voor elektriciteit betalen, en die kan van dag tot dag verschillen. Om die reden, kunnen wij u hieronder slechts een indicatie geven van de vergoedingen die u kunt verwachten.

Zonnepanelen teruglevering

Energiebedrijf Essent vermeldt bijvoorbeeld op hun website:

De vergoeding die Essent hanteert is gerelateerd aan de totale jaarlijkse hoeveelheid duurzame elektriciteit die u levert aan het elektriciteitsnet. De vergoeding wordt verrekend op uw jaarafrekening. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2007.

Teruglevering minder dan 5000 kWh

Levert u jaarlijks tot 5000 kWh terug aan het net ? Dan wordt tot 3000 kWh de teruglevering gesaldeerd met de hoeveelheid aan u geleverde elektriciteit. Het tarief dat u ontvangt voor de eerste 3000 kWh terug geleverde elektriciteit is daardoor gelijk aan het leveringstarief van Essent inclusief netwerkkosten, energiebelasting en BTW.

Teruglevering van meer dan 5000 kWh

Levert u jaarlijks meer dan 5000 kWh terug aan het net ? Dan wordt u door Essent gezien als een producent. U ontvangt voor uw volledige teruglevering een tarief dat is gebaseerd op de inkoopprijs van duurzame energie op de elektriciteitsmarkt APX. Op het moment van uw jaarafrekening wordt de gemiddelde APX waarde in de betreffende periode bepaald en vermenigvuldigd met een dempingsfactor 0,7. Deze dempingsfactor is een correctiefactor in verband met de onzekerheid van de continuïteit van de teruglevering. U ontvangt over deze vergoeding geen energiebelasting en geen BTW. Aangezien de APX waarde gemiddeld in de afgelopen periode € 38,33 / MWh (basis) en € 55,94 / MWh (piek) bedroeg, en u bovendien als “producent” transportkosten(*) moet betalen, kan de conclusie geen andere zijn dan dat u in Nederlands slechts een uiterst karige vergoeding krijgt voor de door u aan het elektriciteitsnet terug geleverde duurzame elektriciteit. * Het energiebedrijf berekent de transportkosten van de aan u geleverde elektriciteit aan u door, maar wanneer u elektriciteit aan het energiebedrijf terug levert, moet u in veel gevallen zelf voor de transportkosten opdraaien.
Opmerking: Voor het salderen (verrekenen) van de terug geleverde elektriciteit hebt u in elk geval een tweerichtingen meter nodig; een ouderwetse Ferraris meter zonder terugloop blokkering (die automatisch saldeert) of een digitale tweerichtingen meter.

De vergoeding voor zonnestroom in Duitsland; beter dan hier

De hierboven geschetste in Nederland geldende verrekeningsmethodiek staat in schril contrast tot de situatie bij onze buren in Duitsland. Daar is de vergoeding voor de teruglevering van zonnestroom niet onderworpen aan de marktwerking, maar is deze bij wet geregeld (Erneuerbare-Energien-Gesetz 2004). De wettelijke teruglever vergoeding is in Duitsland weliswaar afhankelijk van de hoeveelheid terug geleverde hoeveelheid energie (aantal kWh) en van de wijze waarop de zonnepanelen van de installatie zijn opgesteld (vrijstaand, op schuin of plat dak gemonteerd of in de gevel van een gebouw geïntegreerd), maar bedraagt tenminste 40 eurocent per kWh en maximaal 50 cent per kWh. Deze vergoeding is ook afhankelijk van het jaar van ingebruikneming, en wordt jaarlijks met 5% verminderd, maar blijft vanaf het jaar van ingebruikneming wel door de Duitse overheid gegarandeerd, gedurende 20 jaar.

Vraag nu gratis de 4 voordeligste zonnepanelen prijzen aan. Voordeel tot wel 35% !

Gratis offertes aanvragen

Ontvang de 4 voordeligste zonnepanelen offertes van meerdere aanbieders. Voordeel tot 35%!

Kosten van een zonnepanelen installatie

De kosten van een zonnepanelen installatie met teruglevering aan het openbare net bedragen bedragen gemiddeld genomen € 1000,- per kWp. Het kostenplaatje van een 5 kWp zonnepanelen installatie komt uit op een bedrag van tussen de € 4000,- en € 6000,-. Zonnepanelen nemen hiervan 55% van de kosten voor hun rekening, en zijn hiermee de grootste kostenpost.

De omvormer vergt daarentegen een aanzienlijk geringere investering die die omgerekend neer komt op ongeveer 50 eurocent per kWh. Voor een nauwkeuriger opgave van de zonnepanelen prijzen kunt u aan de hand van de checklist van een installatie bedrijf uitgebreide zonnepanelen prijzen aanvragen. Het is van groot belang dat u bij die aanvraag foto’s van de betreffende locatie bijvoegt.

 

Vraag nu gratis de 4 voordeligste zonnepanelen prijzen aan. Voordeel tot wel 35% !

Gratis offertes aanvragen

Ontvang de 4 voordeligste zonnepanelen offertes van meerdere aanbieders. Voordeel tot 35%!

ENERGIE OPBRENGST VAN EEN ZONNEPANELEN INSTALLATIE

Doorslaggevend voor de energie opbrengst van een zonnepanelen installatie is de grootte van het beschikbare c.q. bruikbare oppervlak, het rendement van de beoogde zonnepanelen en uiteraard de beschikbare geldelijke middelen. In principe is voor een zonnepanelen installatie elke grootte denkbaar en realiseerbaar – van een paar watt tot vele megawatt. Bij een vast opgestelde fotovoltaïsche installatie (zonder volg mechanisme) die gedurende het hele jaar stroom aan het openbare elektriciteitsnet levert, wordt in onze contreien op jaarbasis de grootste opbrengst verkregen wanneer de zonnepanelen een elevatie (hoek ten opzichte van het horizontale vlak) van 30 graden hebben en op het zuiden (azimut 180 graden) zijn gericht.

De zonnepanelen kunnen natuurlijk ook (afhankelijk van de locale situatie) met een andere elevatie en azimut worden opgesteld, zij het dat dit ten koste van de opbrengst gaat. En zonnepanelen installatie met een vermogen van 5kWp levert in het zuiden van Duitsland jaarlijks zo’n 4500 kWh op. Volgens de jongste gegevens verbruikt een 1-persoons huishouden ongeveer 1500 kWh per jaar, en voor elke persoon meer in het huishouden moet daar ongeveer 1000 kWh bij worden opgeteld. Zuinigheidsfreaks kunnen het daarentegen stellen met ongeveer 20% van de gemiddelde energiebehoefte. Zoals eerder vermeld, hangt de jaarlijkse energieopbrengst van een fotovoltaische installatie af van het klimaat (de gemiddelde weersomstandigheden) op de plaats van opstelling, het nominale vermogen, en van de elevatie (hoek paneel tov het dak) en azimut (ligging op noord, oost, zuid of west) van de zonnepanelen.

Volgens de jongste gegevens verbruikt een 1-persoons huishouden ongeveer 1500 kWh per jaar, en voor elke persoon extra in het huishouden moet daar ongeveer 1000 kWh bij worden opgeteld. Zuinigheidsfreaks redden het meestal met circa 20% van het gemiddelde energie verbruik !

 

Vraag nu gratis de 4 voordeligste zonnepanelen prijzen aan. Voordeel tot wel 35% !

Gratis offertes aanvragen

Ontvang de 4 voordeligste zonnepanelen offertes van meerdere aanbieders. Voordeel tot 35%!